foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakłady Cegielskiego

Pozbawiony środków do życia, otworzył na bazarze sklep z narzędziami rolniczymi.

Czytaj więcej

Historia Piły PKP

Trochę z historii PKP w Pile

Czytaj więcej

Stacja Stara Łubianka

Stacja Stara Łubianka położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Przystanek osobowy Ptusza

Stacja Ptusza ( przystanek osobowy) położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Witam na stronie

o kolei

Rozjazd – konstrukcja z szyn umożliwiająca przejazd pojazdów szynowych, z toru zasadniczego na inny tor zwrotny (odgałęźny) lub odwrotnie.

Podstawowymi elementami rozjazdu są: zwrotnica, krzyżownica, kierownica, szyny łączące (tor zasadniczy i tor zwrotny) i urządzenie nastawcze.

 Budowa rozjazdu

 

Rozjazdy dzielą się na:

- zwyczajne – rozgałęzienie dwóch torów, w zależności od kierunku mogą być prawo- lub lewostronne,
- podwójne – mające trzy kierunki jazdy – na wprost oraz na dwa odgałęzienia,
- krzyżowe – pojedyncze (mające trzy kierunki jazdy) i podwójne (mające cztery kierunki jazdy),
- łukowe – oba tory mają kształt łuku kołowego, mogą być jednostronne, dwustronne lub symetryczne.

 

Rozjazdy podwójne stanowią w rzeczywistości dwa zblokowane, występujące jeden po drugim rozjazdy zwyczajne (pojedyncze).

Rozjazdy trójdrożne z możliwością przejazdu w trzech kierunkach (zwykle na wprost, w lewo i w prawo) w Polsce są stosowane raczej rzadko z uwagi na skomplikowaną konstrukcję i awaryjność. Głównie stosuje się je tam, gdzie ograniczona przestrzeń nie pozwala na ułożenie dwóch zwrotnic jedna po drugiej lub ograniczała by w jakiś sposób pracę i ruch ludzi i pojazdów poza torami, czyli w zakładach przemysłowych, na torach bocznych.

Rzadko spotyka się rozjazdy krzyżowe łukowe oraz rozjazdy krzyżowe systemu Baeselera, w którym łuki szyn w obrębie środkowego czworoboku (pomiędzy krzyżownicami) stykają się zewnętrznie.