foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakłady Cegielskiego

Pozbawiony środków do życia, otworzył na bazarze sklep z narzędziami rolniczymi.

Czytaj więcej

Historia Piły PKP

Trochę z historii PKP w Pile

Czytaj więcej

Stacja Stara Łubianka

Stacja Stara Łubianka położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Przystanek osobowy Ptusza

Stacja Ptusza ( przystanek osobowy) położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Witam na stronie

o kolei

Posterunki następcze pełnią główną rolę w prowadzeniu ruchu pociągów. Ich głównym zadaniem jest regulowanie ruchem pociągów. Wszystkie posterunki  wyposażone są w semafory.
Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:

 

Posterunki zapowiadawcze charakteryzują się tym, że oprócz podstawowej roli jaką jest regulowanie rychem pociągów, mają możliwość regulowania kolejności sąsiedniego  posterunku zapowiadawczego lub przyległy tor szlakowy. Stacja z posterunkiem posiada minimum dwa tory.
Posterunki zapowiadawcze to stacje i posterunki odgałęźne.

Na stacjach znajdują się posterunki techniczne, które służą do kierowania ruchem pociągów i pracy manewrowej. Posterunki techniczne dzielą się na posterunki nastawcze i posterunki dyspozytorskie do których należą posterunki, dyżurnych ruchu peronowych, dyżurnych ruchu manewrowych oraz ustawiaczy.

 

Posterunki odgałęźne lokalizowane są w miejscach:
- odgałęzień linii lub łącznicy,
- przy przejściu ze szlaku dwutorowego w jednotorowy i odwrotnie

Posterunki odgałęźne służą do kierowania pociągów w odpowiednich kierunkach zgodnie z rozkładem jazdy.

 

Posterunki bocznicowe znajdują się w miejscach na szlaku kolejowym, gdzie następuje odgałęzienie na bocznicę. Posterunek ten uczestniczy w zapowiadaniu wszystkich pociągów poruszających się po przyległych torach.

 

Posterunki osłonne znajdują się na szlaku w celu osłony miejsca, w którym następuje skrzyżowanie w jednym poziomie dwóch linii kolejowych, lub gdzie występuje splot torów most zwodzony / obrotowy.
Omawiany typ posterunku wyposażony jest w semafory lecz nie bierze udziału w zapowiadaniu pociągów.

 

Posterunki pomocnicze sytuowane są w miejscach szlaku gdy bocznica kolejowa jest od szlaku odgałęziona. Posterunek pomocniczy daje możliwość wjazdu pociągu na bocznicę i zgłoszenie, że szlak jest wolny oraz umożliwia wyjazd pociągu z bocznicy. Omawiany posterunek nie jest wyposażony w semafory, a uczestniczy w zapowiadaniu tylko tych pociągów które obsługują bocznicę, przy której odgałęzieniu jest zlokalizowany.