foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakłady Cegielskiego

Pozbawiony środków do życia, otworzył na bazarze sklep z narzędziami rolniczymi.

Czytaj więcej

Historia Piły PKP

Trochę z historii PKP w Pile

Czytaj więcej

Stacja Stara Łubianka

Stacja Stara Łubianka położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Przystanek osobowy Ptusza

Stacja Ptusza ( przystanek osobowy) położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Witam na stronie

o kolei

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) - obowiązuje od 6 lutego 2018 r.

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) - wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.

Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 Ir-1b

Instrukcja dla pracowników posterunków nastawczych Ir-2 (R-7) - obowiązuje od 1 listopada 2015 r.

Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9)

Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12)

Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) - obowiązuje od 11 grudnia 2016 r.

Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść Ir-7 - obowiązuje od 1 października 2016 r.

Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym Ir-8

Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 - obowiązuje od 1 października 2016 r.

Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-10 (R-57)

Instrukcja o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11

Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 (R-23)

Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych Ir-14

Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15

Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16

Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-17 - obowiązuje od 1 października 2016 r.

Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 2 do wewnętrznego rozkładu jazdy Ir-18

Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19

 

Więcej instrukcji na stronie