foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zakłady Cegielskiego

Pozbawiony środków do życia, otworzył na bazarze sklep z narzędziami rolniczymi.

Czytaj więcej

Historia Piły PKP

Trochę z historii PKP w Pile

Czytaj więcej

Stacja Stara Łubianka

Stacja Stara Łubianka położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Przystanek osobowy Ptusza

Stacja Ptusza ( przystanek osobowy) położona jest na linii Piła - Ustka

Czytaj więcej

Witam na stronie

o kolei

W czasach kiedy powstawała w Europie kolej , na mapie politycznej nie było Polski .
Ziemie naszego kraju podzielone były przez trzy zaborcze mocarstwa . Do pierwszej wojny światowej ,
sieci kolejowe w trzech zaborach rozwijały sie odrębnie , zgodnie z politycznymi i strategicznymi racjami państw zaborczych .
Odrodzone w 1918 roku państwo polskie odziedziczyło trzy odrębne i słabo powiązane ze sobą sieci kolejowe .
Po 1945 roku w związku z przesunięciem granic państwa polskiego ,
prawie 1/3 przedwojennej sieci PKP na terenach wschodnich , weszły w skład ZSRR
Przejęte tereny kolei na Ziemiach Zachodnich i Północnych ,wprawdzie gęste ,
ale nie biegły we właściwych kierunkach .
Linie te biegły w kierunku na Berlin a nie na Warszawę .
Obie wojny światowe zahamowały rozwój PKP , zdziesiątkowały kadrę kolejarzy , oraz zniszczyły dużą ilość linii .
Odtworzenie infrastruktury jak i taboru było trudnym i ciężkim zadaniem kraju i kolejarzy .


Instrukcje PKP PLK

Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) - obowiązuje od 6 lutego 2018 r. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1) - wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r. Instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Ir-1a Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 Ir-1b Instrukcja dla pracowników posterunków nastawczych Ir-2 (R-7) - obowiązuje...

Czytaj więcej

Lokomotywa

Zależnie od rodzaju rozróżnia się lokomotywy.: - parowe (parowozy), - elektryczne, zwane potocznie elektrowozami, - spalinowe (z silnikiem spalinowym tłokowym o zapłonie samoczynnym lub z turbinami spalinowymi). Zależnie od przeznaczenia i charakteru pracy rozróżnia się: - lokomotywy liniowe i manewrowe (do przetaczania pociągów na stacjach), - pasażerskie, towarowe, uniwersalne i górskie, przystosowane do pokonywania dużych wzniesień i spadków. Próby zastosowania napędu elektrycznego w kolejnictwie rozpoczęto w drugiej połowie...

Czytaj więcej

Posterunki ruchu

Posterunki następcze pełnią główną rolę w prowadzeniu ruchu pociągów. Ich głównym zadaniem jest regulowanie ruchem pociągów. Wszystkie posterunki  wyposażone są w semafory. Posterunki następcze dzielą się na posterunki zapowiadawcze, odstępowe i bocznicowe:   Posterunki zapowiadawcze charakteryzują się tym, że oprócz podstawowej roli jaką jest regulowanie rychem pociągów, mają możliwość regulowania kolejności sąsiedniego  posterunku zapowiadawczego lub przyległy tor szlakowy. Stacja z posterunkiem...

Czytaj więcej

Stara i nowa Stara Łubianka na Facebook
Warto zobaczyć. Porównanie starych i nowych zdjęć.

Rozjazd

Rozjazd – konstrukcja z szyn umożliwiająca przejazd pojazdów szynowych, z toru zasadniczego na inny tor zwrotny (odgałęźny) lub odwrotnie. Podstawowymi elementami rozjazdu są: zwrotnica, krzyżownica, kierownica, szyny łączące (tor zasadniczy i tor zwrotny) i urządzenie nastawcze.     Rozjazdy dzielą się na: - zwyczajne – rozgałęzienie dwóch torów, w zależności od kierunku mogą być prawo- lub lewostronne, - podwójne – mające trzy kierunki jazdy –...

Czytaj więcej

Semafor

Jest to sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze. Obecnie najczęściej spotykanym typem semafora jest semafor świetlny...

Czytaj więcej

Kategorie pociągów

Pociągi osobowe Kategorie pociągów osobowych są obecnie trzy: osobowe, pośpieszne i ekspresy. Ich podział wynika z tej różnicy, że pociąg osobowy zatrzymuje się na każdej stacji i przystanku osobowym na swojej trasie. Pośpieszny - nie. Ekspresy zatrzymują się tylko w największych miastach lub też dopiero na stacji końcowej.W Polsce mamy obecnie parę firm zajmujących się przewozami kolejowymi. Są to Przewozy Regionalne...

Czytaj więcej